atkreipti


atkreipti
atkreĩpti, -ia (àtkreipia J), àtkreipė tr. 1. atsukti, atgręžti į ką: Pailsęs briedis stoja ir šunims baisius ragus atkreipia V.Kudir. Atkreipk savo veidą į spindulėlius . Trobos galas atkreiptas į rytus, į šiaurę J.Jabl. Pakinkykit žirgelius ir atkreipkit į vartus JV416. Šią naktelę, per naktelę miego nemiegojau, kad n'atkreipei, mergužėle, ant manęs burnelės BsO39. | refl.: Karalienė visu veidu atsikreipė į Grėtę I.Simon. Žvėris pajuto ir atsikreipė į medį, už kurio aš buvau pasislėpęs Blv. Aš atsikreipiau regėti to balso, su manimi kalbančio. Ir atsikreipęs išvydau septynis aukso liktorius Bb1Apr1,12. 2. nusukti į šalį, nugręžti: Neatkreipk veido savo nė nuog vieno pavargėlio I. Atkreipkime akis nuo bjaurybių ir pasikalbėkime apie ką kitą V.Kudir. Kurs ubagams duos, tas nestokos, o kursai akis savo nuog jų atkreips, tas didei pavargs BPII255. Aš visas ligas nuog tavęs atkreipsiu BB2Moz23,25. | refl.: N'atsikreĩpk nuo manęs K. Jūzapas, atsikreipęs nuog brolių, pradėjo verkti I. Kai kas atsikreipiąs nuo jo, kad nematytų LTI183. Ir tatai ištarusi, atsikreipė ji atgalios BPI400. Ir jis, atsikreipęs nuog jų, verkė BB1Moz42,24. | prk.: Mano širdis nuo jo atsikreipė V.Kudir. 3. atitraukti, atitolinti (nuo ko): Nesčėstį nog manęs atkreipei Tat. | refl.: Mes nuo tavo prisakymų atsikreipėme KlM1710. 4. atgal pasukti, grąžinti: Atkreĩpk gyvulius nuo iškados J. Liuob piemenys atkreĩps karves, o patys bulves keps Šts. 5. atversti, patraukti į tikėjimą; atitraukti nuo tikėjimo: Ne tiktai Epeze, bet ir visoj Azijoj šis Povilas daug žmonių atkreipia NTApD19,26. | Jūs šį žmogų pas mane atvedėt, būk jis žmones atkreipiąs NTLuk23,14. | refl.: Todėl tur jie atsikreipti ir pastoti kaip kūdikiai brš. 6. sutelkti, sukoncentruoti (dėmesį): Į kanapių auginimą atkreiptas svarbiausias valstiečių dėmesys . Reikia juk nedaug žinių dėmesiui atkreipt žmonių T.Tilv. 7. refl. ateiti su prašymu, su reikalu: Atsikreipk į daktarą, apžiūrės – vis bus, kas bus Grž. Geradėjas nesistebėsi, man parūpėjus šitą naujieną ir atsikreipus į tamstą su užklausimu Blv.
◊ akìs atkreĩpti
1. 51 susidomėti: O šiam trečiam pagailėjo, širdelė skaudėjo, kad mergelė neatkreipė ant manęs akelių JD440.
2. stebėti: Turėsime ant jo atkreipę akis ir visus negerus jo darbus žymėsime .
3. sudominti: Norėdamas atkreipti ant savęs valdžios akis, rašo pats sau bauginančius laiškus ir kiša juos savo viršininkams V.Kudir.
\ kreipti; apkreipti; atkreipti; įkreipti; iškreipti; nukreipti; pakreipti; perkreipti; piekreipti; prakreipti; prikreipti; sukreipti; užkreipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atkreipti — atkrei̇̃pti vksm. Trobõs gãlas àtkreiptas į rýtus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akis — akìs sf. (4) 1. regėjimo organas: Ãkys mėlynos, melsvos, juodos, rudos, pilkos, žalsvos, tamsios Rm. Kęstutis lyties buvo aukštos, sausas, akys žiburiuojančios, skaisčio veido S.Dauk. Balkšvos ãkys (išgėręs), ką jis bematys? Kp. Vaiko ãkies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkraipyti — iter. atkreipti. 1. K atkreipti antraip, atsukioti: Atkraipyk antrus galus andaroko, t. y. nuo juosmens į padelkas J. 2. KII279 pakeisti, iškreipti: Paliepimai, karaliaus patvirtintieji, neturi būt atkraipyti RBDan6,15. 3. R5 atitraukti nuo ko,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atversti — atver̃sti, atver̃čia (àtverčia), àtvertė tr. 1. D.Pošk, Sut, S.Dauk, N, M, L, Š, LzŽ atsukti kita puse, kitu šonu, atristi: Atritu, atverčiu SD217. Atver̃sk akmenį antraip, bene pritiks geriau J. Àtvertė akmenį, apteko [vandeniu] visa apylinkė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažiūrėti — pažiūrėti, pažiū̃ri (pàžiūri, pažiūro), ėjo Rtr, KŽ, DŽ1, LzŽ 1. intr., tr. H155,157, D.Pošk, S.Dauk, N, M, LL165,233,275, ŠT12,16,372 atkreipti akis, mesti žvilgsnį, pažvelgti: Ji pažiūrėjo aukštyn, bet nieko nematė NdŽ. Prasivėręs duris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkristi — įkrìsti intr. 1. K krintant patekti į ką: Krislas į akį įkrito J. Kepurė įkrìto vandenin Š. Lapė netyčiomis įkrito į šulinį S.Dauk. Man septynios stirnenos medaus į vandenį įkrito ir pasileido J.Jabl. Įkrito mano ašara į vyną V.Kudir. Nu to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bendrasis dialogo langas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Operacinės sistemos ↑dialogo langas, įeinantis į ↑dinaminę biblioteką. Juo gali pasinaudoti kitos programos. Lokalizuojant programinę įrangą reikia atkreipti dėmesį į tai, kad per bendruosius dialogo… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • common dialog box — bendrasis dialogo langas statusas T sritis informatika apibrėžtis Operacinės sistemos ↑dialogo langas, įeinantis į ↑dinaminę biblioteką. Juo gali pasinaudoti kitos programos. Lokalizuojant programinę įrangą reikia atkreipti dėmesį į tai, kad per… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • bendrasis valdiklis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Operacinės sistemos ↑valdiklis, įeinantis į ↑dinaminę biblioteką. Juo gali pasinaudoti kitos programos. Lokalizuojant programinę įrangą reikia atkreipti dėmesį į tai, kad per bendruosius valdiklius į… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • common control — bendrasis valdiklis statusas T sritis informatika apibrėžtis Operacinės sistemos ↑valdiklis, įeinantis į ↑dinaminę biblioteką. Juo gali pasinaudoti kitos programos. Lokalizuojant programinę įrangą reikia atkreipti dėmesį į tai, kad per… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas